Image Alt

Маштате о прелепој виновој лози испред куће или дворишту? Помоћићемо вам да дођете до циља

Маштате о прелепој виновој лози испред куће или дворишту? Помоћићемо вам да дођете до циља

Узгојни облици за окућницу
Винова лоза се не гаји само због плодова које даје, већ и као украс, прављења хладовине и слично. Због тога се на окућници гаје у виду појединачних или мање групе чокота винове лозе које су намењене производњи мањих количина вина, као и стоне сорте које се конзумирају у свежем стању. Због своје отпорности на болести, последњих неколико деценија се на окућницама могу видети сорте типа интерспециес хибрида за чије гајење није потребан велики број третирања заштитним средствима, што даље доприноси здравој животној средини и лепом месту за одмор.
Винова лоза је најчешће на окућници дуж стаза, улаза у куће, гараже или помоћне зграде. Примењују се различити облици чокота у зависности од наслона (дрво, метал, пластика и остали материјали). Формирање узгојних облика на окућници није нимало лако јер су они најчешће комбинација више облика. У пракси су то : тунелске перголе, правоугаоне перголе и перголе равног крова. Ове перголе својим обликом покривају читаву површину вертикалног и хоризонталног дела наслона. На кордуницама се формира већи број родних чворова у којима се врши резидба прилагођена гајеним сортама. Овај начин гајења, као и чардаклије различитог облика, има за циљ да пергола буде у функцији хладњака. Формирање ових облика чокота траје више година све док се скелетом (вишегодишњим стаблом) не покрије облик дат наслоном.

Основа је садња квалитетног и здравог садног материјала

С обзиром да је у питању појединачни или мања група чокота, њима се даје велики животни простор па се може формирати стабло врло развијених облика, а на окућници се лоза и боље одржава. Сваки чокот се залива, храни и реже и могу се очекивати доста велики приноси.
Током периода експлоатације, потребно је уколико су родни чворови оштећени, извршити резидбу, тј. реконструисати стара, деформисана, издужена стабла. Ово се примењује у циљу регенерације старих дотрајалих стабала и изводи се пажљиво и неколико година у зависности од степена оштећења.

Ако се стабло чокота издужи, услед повреда механичким путем оштети, потребно је извршити његову обнову која траје 2-3 године. Пре свега се маказама у основи оштећеног стабла убодима потенцира развој спавајућих окаца и из њих ће се развити јаловаци које би требало неговати и с времена на време привезати за оштећено стабло. Наредна година : у пролеће јаловаке (1-2) треба орезати на резнике (по 1 окце) како би се добила 1-2 јака ластара који ће достићи потребну висину и дужину ради поновног формирања основног облика чокота.

 

 

 

 

Чувају виљушку са Солунског фронта и служе госте 102 године

У пролеће треће године наставља се са формирањем хоризонталног дела стабла и родних чворова, старо стабло се тада уклања до основе и на тај начин је чокот потпуно обновљен.
Последњих година било је неповољних и екстремних временских услова који су оштетили лозе. У том случају, обнова дела чокота, хоризонталног крака или родног чвора је неопходна. Ово се такође ради када је повреда настала услед удара неког од средстава механизације или огољавања крака.најпре се остави један јаловак и у наредној години се он реже на резник а треће године на кондир. Након остављања кондира издужени део крака се одсеца – одбацује а ластари избили из кондира користе за резидбу у наредној години. На исти начин се реконструише и родни чвор уколико оштећен.

Лози је потребан ослонац

Ако су оштећења већа или уколико желите да пређете са ускоредног на шпалирски начин гајења, потребна је реконструкција читавих засада. Пошто ова реконструкција траје 2-3 године, не може се рачунати на род на чокотима. Ово подразумева вађење сваког другог реда чокота, потом постављање наслона од ступова И жице. Ниски чокоти формирани по принципу жупског, крајинског и др. облика се реконструишу тако штп се са чокота одстрани већи број кракова а остави само један кондир из кога ће се током вегетације развити 2 ластара, а ластар који је јачи негује се и привезује се за притку и уколико достигне одговарајућу дужину повија се по реду носеће жице, а уколико не достигне потребну дужину у пролеће друге године се прекрати на висину носеће жице и са њега се олаче набубрела окца са вертикалног дела стабла тако да се два вршна оставе. Из вршних окаца крећу млади ластари који служе за формирање кордунице или кордуница. Формирање родних чворова тече као при формирању истих код узгојних облика типа кордуница. После неколико година виноград је реконструисан и са класичног начина гајења преведен на шпалирски начин гајења.
Током, а и после реконструкције стабла неопходно је да исхрана чокота буде појачана, као и заштита како би се жељени узгојни облик што пре формирао.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
en_USEnglish