Image Alt

Специјални резерват природе “Царска бара”

Специјални резерват природе “Царска бара”

Специјални резерват природе 1. категорије “Царска бара” обухвата остатак некадашњег плавног подручја дуж доњег тока реке Бегеј, са очуваним и разноврсним орографским и хидрографским ритским облицима и појавама. Представља комплекс – мозаик барско–мочварних, шумских, ливадских, степских и слатинских екосистема са разноврсним и богатим живим светом и стаништима многих ендемских, субендемских, реликтних врста панонског простора. Налази се на алувијалној равни између Тисе и канала Бегеј, на територији Града Зрењанина, југозападно од насеља Ечка, Стајићево и Лукино село, северно и источно од Белог Блата и северно од насеља Перлез а са северне и јужне стране опасује Ечанска језера.

Природне вредности Специјалног резервата природе “Царска бара” високо су оцењене због постојања око 500 биљних врста, 239 врста птица (од којих се свих осам европских врста чапљи гнезде на овом простору), 20 врста риба, као и 30 врста сисара ретких за ово подручје (видра, текуница, шумска-мрка волухарица, дивља мачка и др.), а од посебног значаја су и рибњачка језера која се налазе између два ентитета заштићеног природног добра.

Има верификован међународни статус подручја од изузетног значаја за птице Европе (ИБА – Импортант Бирд Ареа) и подручја од изузетног значаја за биљне врсте Европе (ИПА – Импортант Плант Ареа). Због тога је подручје Царска бара одређено као Подручје од посебне важности за заштиту природе (Ареас оф Специал Цонсерватион Интерест- АСЦИ). Као такво обрађено је и имплементирано у ЕМЕРАЛД мрежу станишта и врста. Затим, подручје Царске баре је Рамсарско подручје, односно подручје од важности са аспекта конвенције о мочварама међународне важности као хабитатима водених птица.

ФОТО: https://visitzrenjanin.com/

Туристичка сезона на Царској бари званично почиње почетком априла месеца иако резервације за екскурзије стижу већ јануара месеца. Специјални резерват природе „Царска бара“ је доступан посетиоцима свакога дана од 9-18 часова. Улазак у резерват се наплаћује 100 динара за одрасле и 50 динара за децу од 8-18 година. У центру за посетиоце постоји ново дечије игралиште, нови мобилијари, клупе, довољан број канти за смеће, техничка вода, тоалет.

Организованих пешачких тура нема, али се посетиоци могу сами прошетати стазом здравља у дужини око 4.800 метара где их на крају чека нови видиковац са којег се може видети окно Царске баре, које се налази у 1.степену заштите. На стази здравља се налазе клупе и одморишта на којима се посетиоци могу одморити и наставити даље свој пут.

Посетиоци могу изнајмити бициклове за вожњу у природи, као и кануе за самосталну пловидбу Старим Бегејом. Посетиоци могу пловити Старим Бегејом бродићима, којих установа укупно има 3 на располагању са обавезном употребом заштитне опреме. Пловидба је дуга 5 километара и траје око сат времена, а крајња дестинација је нови видиковац. На тој локацији се посетиоци задрже до 20 минута за одмор, фотографисање, а онда се креће истим путем назад.

Царска бара Зрењанин ФОТО: https://visitzrenjanin.com/

Индивидуални излет – одрасли обухвата : Накнаду за заштићено подручје која је дефинисана Законом о накнадама („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. и 15/2023 – усклађени дин. изн.), коришћење стазе здравља, игралишта и мобилијара (видиковац на малом насипу и видиковац на крају стазе здравља и др.).
Индивидуални излет – деца од 8-18 година обухвата : Накнаду за заштићено подручје која је дефинисана Законом о накнадама („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. и 15/2023 – усклађени дин. изн.), коришћење стазе здравља, игралишта и мобилијара (видиковац на малом насипу и видиковац на крају стазе здравља и др.).
Вожња бродићем – одрасли обухвата: Вожњу бродићем до пристаништа код видиковца са кога се пружа поглед на окно Царске баре .Вожња је дуга 5 км и временски траје око 1 сат и 30минута. Током вожње посетиоци су дужни да носе прслуке за спашавање из безбедносних разлога.
Вожња бродићем деца од 8-18 година обухвата: Вожњу бродићем до пристаништа код видиковца са кога се пружа поглед на окно Царске баре .Вожња је дуга 5 км и временски траје око 1 сат и 30минута. Током вожње посетиоци су дужни да носе прслуке за спашавање из безбедносних разлога.
Изнајмљивање кануа за 2 особе обухвата: Најам дрвеног кануа за две особе. Посетиоци плаћају по сату проведеном у кануу. Посетиоци при узимају кануа плаћају накнаду за највише 3 сата и потписују документ о одговорности. Током вожње кануа посетиоци су дужни да носе прслуке за спашавање из безбедносних разлога.
Изнајмљивање бициклова – одрасли обухвата: Посетиоци плаћају најам бицикла по сату или дану (током радног времена запослених). При узимању бицикла посетиоци плаћају накнаду за сате које планирају да проведу у вожњи и потписују документ о одговорности. Током вожње бициклова посетиоци су дужни да носе заштитне кациге из безбедносних разлога.
Изнајмљивање бициклова – деца обухвата: Посетиоци плаћају најам бицикла по сату или дану (током радног времена запослених). Деца могу изнајмити бицикл само уз присуство родитеља. При узимању бицикла посетиоци плаћају накнаду за сате које планирају да проведу у вожњи и потписују документ о одговорности. Током вожње бициклова посетиоци су дужни да носе заштитне кациге из безбедносних разлога.


Изнајмљивање електробициклова одрасли обухвата: Посетиоци плаћају најам бицикла по сату или дану (током радног времена запослених). При узимању бицикла посетиоци плаћају накнаду за сате које планирају да проведу у вожњи и потписују документ о одговорности. Током вожње бициклова посетиоци су дужни да носе заштитне кациге из безбедносних разлога.
Пакет бр.1 одрасли обухвата: Накнаду за заштићено подручје која је дефинисана Законом о накнадама („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. и 15/2023 – усклађени дин. изн.), вожњу бродићем у пратњи водича, коришћење стазе здравља, игралишта и мобилијара (видиковац на малом насипу и видиковац на крају стазе здравља и др.). Током вожње посетиоци су дужни да носе прслуке за спашавање из безбедносних разлога.
Пакет бр. 2 деца/екскурзије обухвата: Накнаду за заштићено подручје која је дефинисана Законом о накнадама („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. и 15/2023 – усклађени дин. изн.), вожњу бродићем у пратњи водича, коришћење стазе здравља, игралишта и мобилијара (видиковац на малом насипу и видиковац на крају стазе здравља и др.). Током вожње посетиоци су дужни да носе прслуке за спашавање из безбедносних разлога.
Пакет бр.3 деца/екскурзије екскурзије обухвата: Накнаду за заштићено подручје која је дефинисана Законом о накнадама („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. и 15/2023 – усклађени дин. изн.), шетњу у пратњи водича, коришћење стазе здравља, игралишта и мобилијара (видиковац на малом насипу и видиковац на крају стазе здравља и др.).
Пакет бр.4 – фотографи обухвата: Накнаду за заштићено подручје која је дефинисана Законом о накнадама („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2021 – доп. усклађених дин. изн. и 15/2023 – усклађени дин. изн.), вожњу бродићем у пратњи чувара природе у трајању до највише 3 сата, коришћење стазе здравља, игралишта и мобилијара (видиковац на малом насипу и видиковац на крају стазе здравља и др.). Током вожње фотографи су дужни да носе прслуке за спашавање из безбедносних разлога.
Постоји могућност закупа бродића за мање од 6 посетилаца и тада је цена аранжмана 4.000 динара, нпр. брачни пар који жели индивидуалну вожњу Старим Бегејом.

За рекреативни риболов у СРП „Царска бара“ важи посебна дозвола у износу од 4.000 динара коју продаје корисник Рибарског подручја Мали Бегеј установа „Резервати природе“ Зрењанин.

У овом заштићеном подручју су присутне 2 чуварске службе, рибочувари и чувари природе.

Контакт телефони за заказивања су:

064 6491526 Зоран Медић, шеф Чуварске службе установе „Резервата природе“

064 8116297 Јасна Јованов, стручни сарадник, дипломирани биолог – мастер у установи „Резервата природе“

rezervatiprirodezr@gmail.com

Извор: https://visitzrenjanin.com/specijalni-rezervat-prirode-carska-bara/

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
en_USEnglish