Image Alt

Рурални туризам шанса за сеоска домаћинства

Рурални туризам шанса за сеоска домаћинства

Рурални туризам је специфичан облик туризма који подразумева скуп активности, услуга и додатних садржаја руралног становништва на породичном газдинству у циљу привлачења туриста и стварања додатног прихода, а потенцијали за развој сеоског или руралног туризма у Србији су велики.Рурални туризам, као што је већ наведено, дотиче две важне привредне гране пољопривреду и туризам, где се комбиновањем различитих активности, а у циљу задовољења потреба туриста, формира специфичан облик туристичког производа.

За рурални туризам важна је традиција, културне вредности, однос према природи, специфичности одређеног подручја, историја, али кључни носилац интерпретације свих вредности је човек, домаћин/домаћица.

При томе сеоски туризам је значајан у активацији и одрживом развоју руралних подручја јер помаже очувању локалног идентитета, традиције и обичаја, штити околину, јача аутохтону, традиционалну и еколошку производњу и помаже развоју руралних крајева на основу одрживог развоја.

Илустрација: Србија има велику понуду кад је у питању рурални туризам/ ФОТО: https://vojvodina.travel/

Концепција одрживог развоја подразумева уравнотежен економски, социјални и културни развој без угрожавања животне средине, чиме ће се и будућим генерацијама омогућити да се развијају на истом или вишем нивоу.

Рурални туризам пружа могућности на којима се може базирати локална и регионална стратегија. Због тога, његов успешан развој зависи од стратешке сарадње која укључује широк спектар интересних група. Ефективна партнерства јавног и приватног сектора су основа за одрживи развој.

Бављење сеоским туризмом изгледа на први поглед врло једноставно. Ипак, пријем гостију, угошћавање и креирање туристичке понуде захтеван је и интензиван посао који изискује доста особног ангажмана и одрицања.

Све више туриста жели да борави на руралним туристичким дестинацијама, све више њих се одлучује за краћа путовања и боравак у јединственом природном окружењу, далеко од градске гужве и све више гостију жели да упозна културу различитих делова Србије и ужива у традиционалним специјалитетима, домаћој храни и пићима. Нове, неистражене дестинације изазивају све веће интересовање. Ту је шанса и за подручја која су недовољно развијена. Коришћењем подстицаја који су актуелни преко Министарства пољопривреде у оквиру Правилника о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима и ИПАРД II фондова – Мере 7.

Илустрација: Гостима је у понуди домаћа храна најчешће произведена на самом газиндству

Бављење сеоским туризмом домаћинима омогућава упошљавање свих чланова домаћинства, као и продају пољопривредних производа и намирница које су сами произвели.

Домаћин би требало да одреди коме ће се обраћати својим маркетингом и који је мотив који наводи туристе да изабере оно што он нуди, а не неку другу понуду. У ову сврху требало би да се разјасне потребе клијената и његове карактеристике, односно циљна група, што ће олакшати преношење информација о понуди која је спремна да задовољи различите потребе туриста.

дипл. инж. Дејан Стефановић, ПССС Неготин

Извор: https://www.agrotv.net/ruralni-turizam-sansa-za-seoska-domacinstva/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
en_USEnglish