Image Alt

Када планирате да посетите Голију?

Када планирате да посетите Голију?

Голија је најпространија планина југозападне Србије. Пружа се у дужини од 32 km и заузима површину од 75.183 ha. Општини Рашка припада 12.937 ha или 17% од укупне територије. Два највиша врха планине су Јанков камен (1.833 m) и Црни врх (1.795 m). Голија је од Рашке удаљена 51 km. По лепоти и разноврсности пејзажа, као и очуваности изворних природних и културних вредности, једна је од најлепших планина у Србији. Од 2001. године подручје планине Голије стављено је под заштиту државе као Парк природе „Голија“, који је сврстан у I категорију заштите као природно добро од изузетног значаја. Због очуваности изворних природних вредности, али и због културних вредности, MAB/UNESCO комитет у оквиру Парка природе Голија прогласио је Резерват Биосфере Голија – Студеница.

Клима Голије одређена је географским положајем, разноврсношћу рељефа, надморском висином, вегетацијом и другим факторима. Голија је подручје са највише снежних дана у Србији, снег се задржава близу пет месеци и достиже просечну висину од 105 cm.

На Голији се издвајају три климатска региона:

– долински са брдским (до 700 m) у коме преовладава умерено-континентална клима;

– прелазни регион (700-1.300 m) одликује се дугим и оштрим зимама са обилним снежним падавинама; лета су свежа и кратка са хладним ноћима и топлим данима;

– планински регион (од 1.300 m), одликују оштре и дуге зиме са доста снега; лета су кратка и прохладна са повременим ветром или учесталим падавинама; пролећа и јесени су хладни уз честе кише.

Захваљујући свом положају, климатским условима, великим падавинама током зимских периода и могућностима зимске скијашке сезоне преко четири месеца годишње, Голија представља потенцијал будућих улагања у туристичку инфраструктуру са циљем доласка што већег броја туриста. Изузетно вредан природни, хидролошки, климатски амбијент погодан је за развој пољопривредних и туристичких делатности, очувана и здрава животна средина омогућава производњу здраве хране и њен пласман у туристичкој понуди овог подручја. Морфолошке карактеристике планираних зона омогућују изградњу свих категорија стаза, укључујући и стазе за већину такмичарских дисциплина у алпском скијању.

Како се користи бројаница и шта се никако не сме!

флори имају ендемичне и реликтне врсте, као и врсте које су постале угрожене. Међу очуваним природним реткостима издваја се реликтна и ендемична дрвенаста врста планинског јавора, који је синоним за флору Голије. Поред јавора, посебан флористички значај има зеленика, као и ендемичне врсте Панчићева бедреница и Адамовићева мајчина душица које имају обележје локалног ендемита и врсте су од међународног значаја за очување биодиверзитета. На Голији постоје три резервата природе који су под заштитом (комплекси мешовитих шума јеле, смрче и букве). Голија је планински масив велике биолошке разноврсности, односно један од важних европских центара орнитолошке биолошке и генетичке разноврсности. На Голији је до сада забележено 45 врста птица које спадају у групу природних реткости и регистровано је око 90 врста кандидата за Црвену књигу птица Србије, што све указује на велики значај орнитофауне Голије као будућег резервата биосфере за очување биодиверзитета птица. На Голији се налазе ловишта: „Голија“ (32.507 ha) где се лове вук, лисица и зец, „Студеница“ (34.934 ha) где се лове дивља свиња, срна, лисица и вук и „Бисер вода“ (4.500 ha). Извор: ТО Рашка 

Рај за хедонисте уз смарагдну Уну

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
en_USEnglish