Image Alt

Коришћење лековитог биља у заштити и исхрани биљака и у процесу компостирања

Коришћење лековитог биља у заштити и исхрани биљака и у процесу компостирања

Процена је да ће 68% светске популације до 2050. године живети у градовима. За исту годину процењује се да ће број становника на Земљи достићи бројку од 9,7 милијарди. Према Агенди о одрживом развоју до краја 2030. године, потребно је удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе малих произвођача хране, а посебно жена, староседелачког становништва, породичних пољопривредних произвођача, сточара и рибара, између осталог и преко безбедног и једнаког приступа земљишту, других производних ресурса и инпута, знања, финансијских услуга, тржишта и могућности за остваривање додатне вредности, односно за запошљавање ван пољопривреде. С тим у вези а као један од могућих алата за постизање горенаведених циљева јесте активан рад на промоцији и бржем увођењу урбане пољопривреде и на ове просторе.

 

Урбана пољопривреда такође може представљати значајан начин смањења незапослености у градовима. Најчешћи тип биљне прозводње у урбаној пољопривреди је повртарска производња и производња зачинског биља, која се најчешће одвијају на неискоришћеним деловима градског или приградског земљишта, окућницама, на балконима, крововима, деловима постојећих паркова, зидовима или у деловима унутрашњих простора. Методе урбане пољопривреде најближе су методама које се користе у органској и биодинамичкој производњи.

Једна од тежњи рада у урбаној пољопривреди је поновна употреба различитих врста природних ресурса и урбаног биљног отпада, дајући значај биолошкој разноликости (биодиврезитету) биљака и животиња на копну, квалитету воде и ваздуха који доприносе здравственој безбедности хране као и очувању животне заједнице. Један од сегмената таквог приступа јесте и коришћење различитих врста биља за потребе израде приправака који се користе као средства за заштиту и исхрану биља и као оплемењивачи земљишта.

 

Поред добро познате употребе лековитог биља у традиционалној (народној) и службеној (официјелној) медицини, лековито биље се све више користи и у самој производњи биља. Почетком двадесетог века увођењем до тад непознатих производних метода (биодинамичка и органска) интезивиран је рад на пољу употребе ове врсте биља у различитим врстама биљне производње (ратарска, повртарска, воћарска и виноградарска и остале), али и у производњи различитих приправака односно природних средстава за исхрану и заштиту биља, компосту и њему сличним производима. За израду приправака на бази лековитог биља најпогоднији моменат брања за потребе израде ових биопрепарата је од почетка, па до пуног цветања, јер су у том периоду наведене врсте најбогатије њима својственим активним материјама, те микро- и макроелементима.

 

За ову намену постоји неколико врста приправака који се разликују по начину припреме. Најчешће припремане врсте приправака на бази лековитог биља су следеће:

 

  • Чај се справља од свежих или сувих делова биљке који се прелију кључалом водом и остави се да одстоји око 20 минута. Потом се процеди и охлади, а у зависности од употребљене врсте користи се одмах или се прво разреди са водом (најпожељнија кишница или одстајала бунарска вода).
  • Уварак (чорба) се припрема када се уситњени делови одговарајуће биљке прелију хладном водом и оставе 24 часа. Након тога се кува 15-30 минута, затим охлади и процеди, а течност (чорба) се користи за третирање (прскање – најчешће разређена).
  • Мацерат настаје тако што се иситњени делови биљке прелију хладном водом (најбоље кишницом) и оставе да одстоје 24 часа. Мацерат се процеди и течност се користи.
  • Ферментисани екстракт настаје када се свежи (најбоље) или суви биљни делови прелију хладном водом и оставе напољу све док не започне врење. Маса се у току 7-12 дана повремено меша. Ферменатција је завршена када биљни делови падну на дно посуде, а течност избистри. Екстракт се обавезно пре третирања биљака разређује водом (најчешће је то однос један део екстракта и 10 (20, 50) делова воде).

 

У производној пракси се користе углавном приправци израђени од једне биљне врсте – монокомпонентни приправци (Табела 1).

 

Табела 1. Различите врсте биљних приправака за заштиту, исхрану биља и оплемењивање земљишта и за примену као ткз „компостни чајеви“ у процесу компостирања

 

 

Народни назив Биљна врста Део који се користи Врста приправка Сврха коришћења*
камилица Chamomilla recutita L. цвет чај ПЗБ, ПИБОЗ, КЧ
велика коприва Urtica dioica L. надземни део; лишће мацерат, ферментисани екстракт ПЗБ, ПИБОЗ, КЧ
гавез Symphytum officinale Wallwort лишће ферментисани екстракт ПИБОЗ, КЧ
маслачак Taraxacum officinalis Weber надземни део, корен чај, мацерат, ферментисани екстракт ПЗБ, ПИБОЗ, КЧ
бели лук Allium sativum L. надземни део чај, ферментисани екстракт ПЗБ, КЧ
њивски раставић Equisetum arvense L. надземни део чај, уварак, ферментисани екстракт ПЗБ, КЧ
вратич Tanacetum vulgare L. цвет чај ПЗБ
хајдучка трава Achillea millefolium L. надземни део уварак, мацерат ПЗБ, ПИБОЗ, КЧ
невен Calendula officinalis L. цвет мацерат ПЗБ, КЧ
одољен Valeriana officinalis L. цвет, надземни део мацерат ПИБОЗ, КЧ
кадифице Tagetes sp. цвет чај, мацерат ПЗБ
чичак Arctium lappa L. лишће мацерат ПЗБ, КЧ

*Напомена: ПЗБ – приправак за заштиту биља, ПИБОЗ – приправак за исхрану биља и оплемењивање земљишта и КЧ – „компостни чај“.

 

Постоје примери у пракси где се израђују приправци са деловима већег броја врста – вишекомпонентни приправци. Најчешће се мешају коприва и бели лук, коприва и гавез, коприва и раставић и сл. У пракси се најчешће израђују приправци у зависности од намене (присуство одређених болести и штеточина, потребе за одређеном минералном исхраном појединих биљака или пак у процесу компостирања). Пример, једног од рецепата за израду приправка на бази лековитог биља а који се (може) користити у урбаној пољопривреди:

 

Ферментисани екстракт од коприве и гавеза. Уситнити по 1 кг надземне масе коприве и гавеза па их потопити у 10 литара воде (кишница или одстајала вода из водовода) у ПЕ буре запремине од 20 до 50 литара. Када престане да пени тј. за неколико дана, приправак се процеди и разблажи у односу 1:10 са кишницом или одстајалом водом из водовода. Приликом примене залива се земља око биљака, и то једном недељно односно четири пута месечно. Користи се за заштиту и исхрану биља. У заштити против биљних ваши, а у исхрани као приправак богат азотом и калијумом.

 

У досадашњем практичном и истраживачком раду приликом употребе различитих врста приправака на бази лековитог биља остварени су значајни резултати, како у погледу смањења присутности економски значајних болести и штеточина, тако и у погледу минералне исхране третираних усева, што је значајно утицало на повећање продуктивности и квалитета гајених биљака. У усеву пшенице од коришћених приправака највец́и морталитет лисних ваши добијен је након примене екстраката дувана (57,9%) и белог лука (57,91%). Задовољавајућа антифунгална својства у групи од 24 ботаничка екстракта на појаву гљиве Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici показали су приправци на бази белог лука и чичка. Садржај биљкама доступних облика хранива у течном приправку коприве је 0,015% К2О, 0,0019% П2О5 и укупног Н 0,005%, док је садржај ових хранива течном приправку сличан (0,013% К2О, 0,0024% П2О5 и укупног Н 0,002%).

 

 

*Др Владимир Филиповић, Виши научни сарадник,

Институт за проучавање лековитог биља »Др Јосиф Панчић«, Београд

 

 

 

Слика 1. Најпогоднији моменат брања за израду приправака је од почетка па до пуног цветања

Слика 2. Узимање делова лековитих биљака за израду приправака

Слика 3. Цвет надземни део одољена се користе за израду приправака за заштиту биља и као компостни чај

Слика 4. Мерење и припрема приправака на бази лековитог биља

Слика 5. Мешање будућег ферментисаног екстракта сацињег од вецег броја разлицитог лековитог биљаСлика 6. Третман биљака приправцима на бази лековитог биља

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
en_USEnglish